Bibliotecă tehnică și juridică online

Dezvoltarea profesională continuă depinde de calitatea și cantitatea informației pe care o putem accesa la orice moment dat. Calitatea proiectelor noastre depinde de calitatea și cantitatea documentării noastre. Accesul la legislația actualizată, la normative de proiectare, dar și la literatură tehnică de calitate, autohtonă sau internațională, este greoi și ineficient.

O Bibliotecă tehnică și juridică online este obligatorie!

Arhitecții trebuie nu numai să studieze, dar să și transmită mai departe propria experiență. Împreună cu mediul academic, trebuie să extragem din experiența profesională colectivă teme de studiu și cercetare, care să ne permită  să inovăm și să fim mai eficienți.

O Bibliotecă tehnică și juridică online va trebui să conțină:

  • legislație actualizată,
  • normative de proiectare
  • standarde de stat și europene
  • articole,
  • studii,
  • agremente tehnice pentru materiale de construcții,
  • rapoarte de încercări pentru sisteme constructive
  • traduceri de articole, studii și cărți

O bibliotecă online a a arhitecților trebuie să includă și o editură proprie. Pe lângă efortul editorial pentru alegerea și traducerea de articole, cărți și studii străine, biblioteca va trebui să găzduiască și literatură creată de arhitecți și de colegii ingineri noi. În fond, prin bibliotecă trebuie să înțelegem o bază tot mai actualizată de materiale și articole care trebuie să susțină activitatea de proiectare. Modul științific de validare a calității noilor materiale trebuie garantat printr-un sistem peer-reviewed, precum și prin colaborare cu mediul academic.

.

 

Lasă un răspuns